Preloader
 

Hizmetlerimiz

Home / Hizmetlerimiz

IMDG Kod ve RID Eğitimi

  IMDG KOD ve RID EĞİTİMLERİ IMDG Kod ve RID kapsamındaki TMGD Eğitimleri  ADR kapsamında TMGD Eğitimi’nin önceden tamamlanması şartıyla her bir eğitim için eğitim süreleri, her bir taşımacılık modu (IMDG kod ve RID) için  21’er saat olup, eğitimlerin sonunda, eğitimi tamamlama  sınavı yapılmaktadır. Yapılan sınavlarda TMDG ADR sertifikasına sahip olup, yetkili eğitim kuruluşlarından TMDG RID ve TMGD…

K Belgesi

  K1 BELGESİ (Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı)   K1 Yetki Belgesi Alma Şartları   K1 Yetki Belgesi kimlere verilir ? K1 Yetki Belgesi, yurt içinde yük taşımacılığı yapacaklara verilir. K1 Yetki Belgesi Fiyatı (ücreti) 20.452,00 TL K1 Yetki Belgesi Yenileme Fiyatı (ücreti) 1.022,60 TL (K1 Yetki Belgesi Yenileme Ücreti; K1 Yetki Belgesi Ücretinin Yüzde 5…

ODY & ÜDY Belgesi ve Eğitimi

Orta Düzey Yönetici ve Üst Düzey Yönetici Eğitimleri ODY Belgesi Nedir?  ODY uluslararası ve/veya ulusal yük/eşya ve yolcu taşıyan firmalarda istihdam edilmesi gereken orta düzey yöneticilerin (ODY) mesleki yeterlilik belgesidir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi firmalar yetki belgesi türüne göre ÜDY ve/veya ODY Mesleki Yeterlilik belgeli kişi ve/veya kişileri istihdam etmek zorundadırlar. ODY…

Tehlikeli Madde Genel Farkındalık Eğitimi

  TEHLİKELİ MADDE GENEL FARKINDALIK EĞİTİMİ   Tehlikeli madde üreten, depolayan, taşıyan ve/veya elleçleyen firmanızın ADR Sözleşmesi gereği yerine getirmek zorunda olduğu yasal sorumluluklar konusunda bilgi sahibi misiniz?   ADR Sözleşmesi’nin Paketleme, Etiketleme ve İşaretlemeye İlişkin Zorunluluklar bölümü 1.1.2012 tarihinden; araçlara ilişkin hükümleriyse 1.1.2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı. Diğer tüm hükümler 01.01.2014 tarihinde uygulamaya girdi….

Yangın Söndürme Eğitimi

“Çalışma yaşamını her zaman kesintiye uğratabilen yangınlara karşı alacağımız önlemlerle daima hazırlıklı olalım.”   YANGIN EĞİTİMİ ZORUNLU MU?   Yangın söndürme eğitimi, her şirketin yangın önleme tedbirlerinin alınmasından sorumlu çalışanları için geliştirilmiştir; bu, sanayi, küçük bir işletme, otelcilik sektörü ya da bir ofis için geçerli olabilir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kurum ya…

TMGD Eğitimi

  TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI   Tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde yapmaları esas amaçtır. Bu sektörde yer alan işletmelerin taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında faaliyetlerini sürdürmeleri 22 Mart 2010 tarihinde imzaladığımız aynı zamanda AB…

İlkyardım Eğitimi

  İLK YARDIM EĞİTİMİ   İlkyardım Hayat Kurtarır.   İlkyardım sadece olağanüstü durumlarda değil, hayatımızın her alanında bize gerekli olabilmektedir. Ani hastalıklar, afetler, kaza, yaralanma, zehirlenme, boğulma vb. durumlarda; ilkyardım bilincinin oluşmamış olması, yanlış nakiller, bilgisizlik, tedbirsizlik, ihmal ve sorumsuz davranışlar, ölüm ya da sakatlanmalarla sonuçlanmaktadır.   Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 29.07.2015 gün ve 29429…

Psikoteknik Değerlendirme Testi

  PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME TESTİ   Arge Psikoteknik Değerlendirme Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü’nden almış olduğu yetki belgesi, konusunda uzman ve deneyimli kadrosu ile 2007 yılından itibaren sektörde hizmet veren öncü bir kuruluştur.   Psikoteknik değerlendirme testi; sürücülerin sürüşle ilgili özel bilişsel ve psikomotor becerilerini ölçen ve güvenli araç kullanımını sağlayan standart testlerin yer aldığı, Karayolu Taşıma…

Src 5 Tanker Eğitimi

  SRC 5 TANKER EĞİTİMİ   SRC 5 Temel Eğitim alarak “Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası”na sahip olan sürücülerin tankerlerde de sürücülük yapabilmeleri için ilaveten 13 saatlik (12 saati teorik, 1 saati uygulamalı) Src 5 Tanker Eğitimi programına katılmaları zorunludur.   Sürücüler için SRC 5 Tanker ile Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi Eğitimi SRC…

Src 5 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Belgesi

  SRC 5 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI BELGESİ & EĞİTİMİ   SRC 5 Belgesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan sürücülerin almak zorunda olduğu mesleki yeterlilik belgesidir.   ADR Sözleşmesi ve Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkındaki Yönetmelik ile Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi çerçevesinde, SRC 5 Belgesi ( ADR Belgesi…