Preloader
 

Hizmetlerimiz

Home / Hizmetlerimiz / IMDG Kod ve RID Eğitimi

IMDG Kod ve RID Eğitimi

 

IMDG KOD ve RID EĞİTİMLERİ

IMDG Kod ve RID kapsamındaki TMGD Eğitimleri  ADR kapsamında TMGD Eğitimi’nin önceden tamamlanması şartıyla her bir eğitim için eğitim süreleri, her bir taşımacılık modu (IMDG kod ve RID) için  21’er saat olup, eğitimlerin sonunda, eğitimi tamamlama  sınavı yapılmaktadır.

Yapılan sınavlarda TMDG ADR sertifikasına sahip olup, yetkili eğitim kuruluşlarından TMDG RID ve TMGD IMDG Kod eğitimi almış olanlar bu sınavlara girebilmektedirler. Sınavda,  RID ve IMDG Kod güncel kitapları kullanılmakta olup, katılımcılara 20 adet RID ve 20 adet IMDG Kod sorusu sorulmaktadır.

Eğitim Kaydı İçin İstenen Bilgi ve Belgeler 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitim kayıtları otomasyon sistemine kayıt ve başvuru işlemleri Eğitim Kurumumuz aracılığıyla yapılacaktır. Aşağıdaki bilgi ve belgelerin,  kayıt yaptırmak istediğiniz eğitim  dönemi için belirtilen son başvuru tarihinden mümkün olduğunca önce tarafımıza eksiksiz olarak iletilmesi gerekmektedir.

– Başvuru Formu
– Nüfus Cüzdanı fotokopisi
– Adli Sicil Kaydı (Tebliğ gereği: Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak; E-devlet şifresiyle internet üzerinden ya da ilgili Savcılıklardan doğrudan temin edilebilir.
– Öğrenim Durumu Belgesi (Lisans Diploması ya da Lisans Mezuniyet Belgesi noter ya da kurum onaylı sureti)
– Fotoğraf (renkli, vesikalık, altı ay içinde çekilmiş,yüz hatlarının tamamı gözükecek şekilde)
– ADR Kapsamında TMGD Eğitimi’ne Katılım Sertifikası Nüshası (Eğitimi Tamamlama Belgesi)

TMGD- IMDG KOD Eğitimleri Ders Konuları

a) Ulusal uluslararası mevzuat ve kuruluşlar hakkında bilgilendirme, Kapsam ve uygulanabilirlik(Kod’un sunulması ve yürütülmesi, Sözleşmeler, Taşınması yasak olan tehlikeli maddeler)
b) Tehlikeli mal taşımacılığında yer alan kişilerin eğitimi, Güvenlik hükümleri(Şirketler, gemiler ve liman tesisleriyle ilgili genel hükümler, Kara personeli ile ilgili genel hükümler, Yüksek ehemmiyetli tehlikeli maddelerle ilgili hükümler) ve Sınıf 7’ye ilişkin genel hükümler
c) Sınıflandırma ve Deniz kirleticiler
d) Tehlikeli malların listesi, sınırlı ve istisnai miktarlarda paketlenen tehlikeli maddeler yönelik özel hükümler ve Lahikalar
e) Ambalajlama ve tank hükümleri (Ara dökme konteynerler (IBC’ler) ve büyük ambalajlar dahil olmak üzere ambalajların kullanımı, Taşınabilir tanklar ve çok elementli gaz konteynerlerinin (MEGC’ler) kullanımı, Dökme konteynerlerinin kullanımı)
f) Gönderim Prosedürleri(Uygulama ve genel hükümler, Bütünleşik paketlerin ve birim yüklerin kullanımı, Temizlenmemiş boş ambalajlar veya birimler, Karışık paketleme, Sınıf 7 için genel hükümler, Yük taşıma birimine yerleştirilmiş ambalajlar, IBC’ler dahil olmak üzere paketlerin işaretlenmesi ve etiketlenmesi, Yük taşıma birimlerinin yaftalanması ve işaretlenmesi)
g) Belgeleme, Fümige edilmiş kargo taşıma üniteleri için geçerli özel hükümler (BM 3359), Soğutma ve iklimlendirme amaçları (kuru buz (UN 1845) veya azot, soğutulmuş sıvı (UN 1977) veya argon, soğutulmuş sıvı (UN 1951) gibi) için kullanıldığında boğulma riski oluşturan maddeleri içeren yük taşıma birimlerine ve ambalajlara uygulanan özel hükümler
h) Ambalajların, ara dökme yük konteynerlerinin (IBC’ler), büyük ambalajların, taşınabilir tankların, çok elementli gaz konteynerlerinin (MEGC’ler) ve karayolu tanker araçlarının inşası ve test edilmesi
i) Nakliye operasyonlarına ilişkin hükümler(İstifleme kategorileri, Özel istif hükümleri, genel ayrım hükümleri, yük taşıma birimlerinin (CTU’ların) paketleme ve kullanımına ilişkin gönderme operasyonları ve ilgili hükümler, Konteyner gemilerinde istif ve ayrım)
j) Ro-ro gemilerinde istif ve ayrım, Genel yük gemilerinde istif ve ayrım, Barç taşıyan gemilerde bulunan barçlar, Tehlikeli maddeleri içeren kaza ve yangın önlemleri durumlarında özel gereklilikler, Muafiyetler, onaylar ve belgeler (Onaylar (izinler, yetkilendirmeler veya anlaşmalar dahil) ve belgeler, Belirlenmiş ana ulusal yetkili makamlar için irtibat bilgileri)

 

TMGD- RID Eğitimlerin Müfredatı, Aşağıda Yer Alan Asgari Ders Konularını İçermektedir:

a) Ulusal uluslararası mevzuat ve kuruluşlar hakkında bilgilendirme, Kapsam ve uygulanabilirlik(muafiyetler/istisnalar, mevzuatın uygulanabilirliği)
b) Tehlikeli mal taşımacılığında yer alan kişilerin eğitimi, Tarafların emniyet yükümlülükleri, Geçici tedbirler
c) Güvenlik şartlarına uygunluğu sağlamaya yönelik kontroller ve diğer destekleyici önlemler(Karşılıklı idari destek, Güvenlik danışmanı, Tehlikeli mallara ilişkin olayların bildirilmesi, Güvenlik hükümleri, Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli mallara ilişkin hükümler)
d) Manevra alanlarına yönelik dahili acil durum planları
e) Sınıflandırma, Tehlikeli malların listesi, sınırlı ve istisnai miktarlara yönelik özel hükümler ve istisnalar
f) Ambalajlama ve tank hükümleri (Orta boy hacimli konteynerler (IBC’ler) ve büyük ambalajlar dahil ambalajların kullanımı, Tank-vagonların, metalik malzemeden mamul gövdeli sökülebilir tank-konteynerler ile tank takas gövdelerinin ve tüplü gaz tankerleri ile çok elemanlı gaz konteynerlerinin (MEGC) kullanımı, Fiber takviyeli plastik (FRP) tanklar, sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar, tank-konteynerleri ve tank takas gövdelerinin kullanımı, Vakumla çalışan atık tanklarının kullanımı
g) Sevkiyat prosedürleri, İşaretleme ve etiketleme, Levha takma ve işaretleme(Model 13 ve 15’e uygun manevra etiketleri vb.)
h) Dokümantasyon, Fümige edilmiş kargo taşıma üniteleri için geçerli özel hükümler (BM 3359), Soğutma veya havalandırma (kuru buz (BM 1845) veya azot, soğutulmuş sıvı (BM1977) veya argon, soğutulmuş sıvı (BM 1951) gibi) amacıyla kullanıldıklarında asfiksasyon riski içeren madde içeren ambalajlar ve vagonlar ve konteynerlere yönelik özel hükümler
i) Ambalajlar, orta boy dökme yük konteynerleri (IBC), büyük ambalajları ve tankların yapımı ve testlerine yönelik şartlar
j) Taşıma, yükleme, boşaltma ve elleçleme koşullarına ilişkin hükümler(Karışık yükleme yasağı, Koruyucu mesafeler, Gıda maddeleri, diğer tüketim maddeleri ve hayvan yemlerine ilişkin önlemler, Elleçleme ve istifleme, Boşaltmadan sonra temizlik, Belirli sınıflar veya özel mallar için geçerli ek hükümler, Ekspres koli olarak taşımaya yönelik hükümler, Tehlikeli malların el bagajı, kayıtlı bagaj veya başka araçlar içinde (trene yerleştirilen araba) taşınması ve diğer bölümler.)

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir