Preloader
 

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Home / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

 

 

“ ÖNLEMİNİ AL, GÜVENDE KAL! ”

  

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle İşletmeler Daha Güvenli Çalışıyor, Çalışanlar Kazalardan ve Meslek Hastalıklarından Korunuyor!

 

20.06.2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerleri;

 

 • Çalışan sayısı 1 kişi ve üzeriolan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri ile çalışan sayısı 50 kişi ve üzeri olan az tehlikeli işyerleri 01.01.2014 tarihinden itibaren,
 • Çalışan sayısı 1 kişi ve üzeri olan az tehlikeli işyerleri 01.07.2020 tarihinden itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti almak zorundadırlar.

 

Arge Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanun kapsamında yürürlüğe giren diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, tüm işletme ve işyerleri için tanımlanmış olan yasal yükümlülükleri yerine getirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

 

Mesleğinde tecrübeli A, B, C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimleri ve İşyeri Hemşireleri ile iş kazalarını asgari seviyeye indirmek, taraflara rehberlik etmek, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere tüm işverenlerin çözüm ortağı olmaya hazırız.

 

Web tabanlı İSG Yazılımı ile çalışarak, dokümantasyonun eksiksiz ve hatasız yapılması gerekliliğini ve istenildiğinde her yerden kontrol edilebilmesini sağlamaktayız.

Kaliteli, sorunsuz hizmeti ve uygun fiyat politikasıyla sektöründe tercih edilen olma hedefinde tüm hızıyla ilerlemekteyiz.

 

 

Neden Arge Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi?

 

 • OSGB Profesyonellerince İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı yönünden gerekli tüm tedbirler alınır. Sorumluluklarınız paylaşılır.
 • OSGB Profesyonelleri yasal periyodik kayıtlarınızı ve arşivinizi düzenli olarak oluşturacağından herhangi bir evrak bilmecesiyle uğraşmanıza gerek kalmaz.
 • OSGB Profesyonellerince sağlanan sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı ile iş akışınız kesintiye uğramaz.
 • OSGB Profesyonellerince tespit edildiğinde tarafınızdan giderilen, güvenlik ve sağlık yönünden risk oluşturan faktörler ortadan kaldırıldığında iş verimliliğinizin en üst seviyelere çıkmasına katkı sağlar.

 

 

   Dünya Çalışma Örgütü tahminlerine göre;

·         Dünya üzerindeki iş gücü yaklaşık 3 milyar,

·         Ortalama yıllık iş kazası sayısı yaklaşık 340 milyon,

·         Meslek hastalığına maruz kalan çalışan 160 milyon,

·         İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu hayatını kaybeden çalışan 2,3
milyondur.

“Hem manevi hem maddi olarak bu kayıpların önlenebilmesi için tüm dünyada iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili ciddi önlemler alınması toplumun her kesiminde iş
sağlığı ve iş güvenliği bilincinin yaratılması kaçınılmaz bir olgudur.”

 

SAĞLIK TETKİKLERİ

 

Personelinize İşyeri hekimlerinin gerekli gördüğü tetkiklerin yaptırılarak işe giriş muayenelerinin tamamlanması, işçinin işe uygunluğunun ve çalışma şeklinin belirlenmesi gerekmektedir. Personelinize yapılacak tetkik ve sağlık kontrolleri ile ilgili hizmetlerimiz:

 

 • Akciğer Grafisi
 • Solunum Fonksiyon Tesit
 • Tam Kan Sayımı
 • Tam İdrar Tahlili
 • Karaciğer Fonksiyon Testi
 • Böbrek Fonksiyon Testi
 • İşitme Testi
 • Görme alanı testi ve göz muayenesi
 • Tetanoz Aşısı
 • Kanda Kurşun Analizi
 • İdrarda Fenol Analizi

 

 

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ HİZMETLERİ

 

Ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlarına göre işyerinizde yapılması zorunlu periyodik test ve ortam ölçümü hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir.

 • Aydınlatma Ölçümü
 • Ortam gürültü ölçümü
 • Kişisel maruziyet gürültü ölçümü
 • Titreşim ölçümü
 • Toz ölçümü
 • Gaz ölçümü (V.O.C; CO, CO2, Ov.b)
 • Termal konfor ölçümü
 • Baca gazi emisyon ölçümleri
 • Yangın Tesisatı Kontrolleri
 • Elektrik topraklama kontrolleri
 • Paratoner kontrolleri
 • Havalandırma tesisatı kontrolleri
 • Kaldırma ve iletme ekipmanlarının kontrolleri
 • İstif makinelerinin kontrolleri
 • Yürüyen merdiven ve yürüyen bant sistemlerinin kontrolleri
 • Tüm basınçlı kapların kontrolleri
 • Yapı iskelelerinin standarda göre kontrolleri

 

 

YANGIN EĞİTİMİ

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş ve işletmenin boyutuna bakmaksızın yangın önleme koruma tahliye ve yangınla mücadele konusunda uygun donanıma sahip kişilerin görevlendirilmesi, görevlendirilen kişilerin eğitilmesi, acil durumlar ile ilgili oluşabilecek durumların önceden tespit edilerek önlem alınması, yangın söndürme ile ilgili teçhizatların tamamlanması ve yangın ekipmanlarının ve kişilerin her zaman hazırda bulunması ile ilgili konularda birçok düzenleme ve zorunluluk getirmiştir.

 

“Önce can güvenliği” sloganı ile yola çıkan uzman ekibimiz, işletmenizi kaza maliyetlerinden ve kazanın istenmeyen sonuçlardan kurtararak size daha güvenli bir çalışma ortamı sunar. Bu kapsamda personelinize teorik, pratik yangın söndürme eğitimleri ve acil durum tatbikat hizmet faaliyetlerimiz düzenlenmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

 

İşverenin yüksekte yapılacak çalışmalar ile ilgili personeli bilgilendirme, bilinçlendirme ve asgari güvenlik tedbirlerini alarak personeline uygulamalı ve teorik eğitim aldırma zorunluluğu bulunmaktadır.

İşyerinde farkındalık oluşturarak, IRATA sertifikalı iş güvenliği uzmanları ile eğitim ihtiyacınızı karşılamaktayız.

 

 

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLAMA

 

Yapılan işin doğasına uygun teknik ve organizasyonel önlemleri almak ve patlayıcı ortam ile ilgili risklerin “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden korunması Hakkında yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesi zorunludur.

Patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan işyerlerinde patlamadan korunma dokümanı hazırlanmalı, çalışanlar ortam riskleri konusunda eğitilmeli, İlgili mevzuat şartlarını karşılayan ve standartlarda belirtilen (TS EN 60079-10-1:2009 ; TS EN 60079-10-2 Patlayıcı ortamlar) hesap yöntemleri kullanarak patlamadan korunma dokümanı hazırlanmalıdır. Patlamadan korunma dokümanı hazırlığı hizmeti ile ilgili iş planlaması aşağıdaki gibidir.

 

 • İşlem ve işletme şartlarının belirlenmesi
 • Kullanılan kimyasal maddelerin ve özelliklerinin değerlendirilmesi
 • Tutuşturucu kaynakların ve havalandırma kaynaklarının incelenmesi
 • Kullanılan teçhizatların değerlendirilmesi
 • Tehlikeli bölgelerin belirlenmesi
 • Uygun ekipmanların önerilmesi
 • Organizasyonel önlemlerin önerilmesi
 • Oluşabilecek patlamanın etkilerinin değerlendirilmesi
 • Patlama etkisinin ve riskinin azaltılması

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alın, sayfanın en altındaki bilgi kutusunu doldurun, sizi arayalım.

 

 

ARGE | Eğitim ve Danışmanlık. Antalya

İş Sağlığı ve Güvenliği, İsg, Osgb, İsg Hizmetleri, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Antalya, Sağlık Tetkikleri, Patlamadan Korunma Dökümanı, Periyodik Kontrol ve İş Hijyeni Ölçümleri, Yangın Eğitimi, Yüksekte Çalışma Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Antalya