Preloader
 

K Belgesi

Home / K Belgesi

 

K1 BELGESİ (Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı)

 

K1 Yetki Belgesi Alma Şartları

 

K1 Yetki Belgesi kimlere verilir ?

K1 Yetki Belgesi, yurt içinde yük taşımacılığı yapacaklara verilir.

K1 Yetki Belgesi Fiyatı (ücreti)

20.452,00 TL

K1 Yetki Belgesi Yenileme Fiyatı (ücreti)

1.022,60 TL (K1 Yetki Belgesi Yenileme Ücreti; K1 Yetki Belgesi Ücretinin Yüzde 5 oranındadır !)

K1 Yetki Belgesi Asgari Araç Kapasite Şartı

110 ton

K1 Yetki Belgesi Araç Kiralama Oranı Şartı

Kiralık araç çalıştırılamaz.

K1 Yetki Belgesi Sermaye Şartı

10.000,00 TL

K1 Yetki Belgesi Araç Yaşı Şartı

Asgari kapasite 20 yaş, asgari kapasite üstü için yaş şartı yok

K1 Yetki Belgesi Alan / Depo (Merkez) Şartı

Yok

K1 Yetki Belgesi Alan / Depo (Şube) Şartı

Yok

K1 Yetki Belgesi İzin Durumu Şartı

Yok

K1 Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Şartı

ODY4 belgeli en az 1 yönetici

K1 Yetki Belgesi Dağıtım Elemanı Şartı

Yok

K1 Yetki Belgesi Sözleşme Yapma Şartı

Yok

K1 Yetki Belgesi Belge Özel Notu

K1 Yetki Belgesi alacak şahıslar için asgari kapasite 30 tondur.

K1 Yetki Belgesi Kapsamı

İl içi taşımacılık yapmak üzere K1* belgesi alacaklara yüzde 90 indirim yapılır.

K1 Yetki Belgesi ile ilgili Kurallar

Oto kurtarıcı, lastik tekerlekli vinç, para/altın gibi değerli kağıt/maden taşıyan zırhlı ve benzeri özel amaçlı taşıtla/taşıtlarla K1 Yetki Belgesi almak isteyenlerden tonaj bakımından asgari kapasite şartı aranmaz. Bu şekilde K1 Yetki Belgesi alan kişilerin taşıt belgelerine başka cins taşıt kaydedilebilmesi için tonaj bakımından asgari kapasite şartının sağlanması zorunludur.

 

Yetki Belgesine Taşıt İlavesi/Düşümü

 

Taşıt İlavesi ve Düşüm işlemlerinizi vaktinde yapalım ceza ödemekten kurtulun
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre Yetki Belgesi sahibi olan firmalar araç satışı yaptıklarında sattığı araçlarını 60 gün içinde Ulaştırma Bakanlığı’na bildirerek taşıt belgelerinden düşürmek zorundadırlar. Süresi içinde düşüm işleminin yapılmaması durumunda yetki belgesi sahibine 5 uyarı ( 475,00 TL ) ceza verilmektedir. Toplam uyarılar 50 adet olduğunda yetki belgesi iptal olmaktadır.

Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının kazaya uğraması, yanması, hurdaya ayrılması veya benzer bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi halinde, bu durumu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde bakanlığa bildirirler. Bakanlığa bildirim veya söz konusu durumun Bakanlıkça tespiti halinde bu taşıtlar taşıt belgelerinden re’sen düşülür. Yetki belgesi sahibi yeni aldığı araçlarını vakit kaybetmeden yetki belgesine ilave ettirip aracına taşıt kartı çıkartmalıdır. Taşıt kartı bulundurmama durumunda ( 602,00 TL ) idari para cezası verilir.

Yetki Belgesi Yenileme

 

% 95 indirim ile Yetki Belgenizi yeniliyoruz
Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Eğer yetki belgesi sahibi firma faaliyetine devam etmek istiyorsa yetki belgesini süresi içinde yenilemelidir. Süresi içinde yenilenmeyen yetki belgeleri iptal edilir.

Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi öncesinde yapılan yenileme işlemlerinde % 95 e varan yetki belgesi harcı yenileme indirimi yapılmaktadır. Burada önemli olan indirimden yararlanabilmek için indirim süresi içinde müracaat edilmesidir.

 

Yetki Belgesi Dönüşüm / Değişim

 

Her türlü yetki belgesinin dönüştürülmesi veya değiştirilmesi;
– Yetki Belgesi alarak faaliyet gösteren bir firma yetki belgesi alma şartlarını kaybetmiş ve yerine getiremiyor ise yetki belgesi iptal olmadan yetki belgesini başka bir belgeye dönüştürebilir.
– Almış olduğunuz belge esas iştigalinizi kapsamıyor ve siz iştigalinize uygun olan belgeyi almak istiyorsunuz bu durumda daha önce almış olduğunuz yetki belgesini istediğiniz belgenin genel ve özel şartlarını sağlamanız ve aradaki fiyat farkını ödemeniz halinde değiştirebilirsiniz.

Yetki Belgesi Değişiklik Bildirimi

 

Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), sermaye miktarı, yönetici, acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

 

 

YILDIZLI K1 BELGESİ

 

Yıldızlı K1 Yetki Belgesi (İl İçi Ticari Eşya Taşımacılığı)

 

* Karayolu Taşıma yönetmeliği gereği yurtiçinde yük ve eşya taşımacılığı yapan gerçek veya tüzel kişiler, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan K1 Yetki Belgesi almak zorundadırlar. Eğer taşımalar kamyonet (azami yüklü ağırlığı 3.500 kg kadar olan) cinsi araçlarla yapılıyorsa, kişi veya firma bağlı bulunduğu il sınırları dışına çıkmaksızın taşıma yapabilir.

 

Yıldızlı K1 Yetki Belgesi Alma Şartları

 

Yıldızlı K1 Yetki Belgesi kimlere verilir ?

K1* (Yıldızlı K1) Yetki Belgesi, şehir içinde yük taşımacılığı yapacaklara verilir.

Yıldızlı K1 Yetki Belgesi Fiyatı (ücreti)

2.045,00 TL

Yıldızlı K1 Yetki Belgesi Yenileme Fiyatı (ücreti)

102.25 TL (Yıldızlı K1 Yetki Belgesi Yenileme Ücreti; Yıldızlı K1 Yetki Belgesi Ücretinin Yüzde 5 oranındadır !)

Yıldızlı K1 Yetki Belgesi Asgari Araç Kapasite Şartı

En az 1 adet kamyonet

Yıldızlı K1 Yetki Belgesi Araç Kiralama Oranı Şartı

Kiralık araç çalıştırılamaz.

Yıldızlı K1 Yetki Belgesi Sermaye Şartı

Yok

Yıldızlı K1 Yetki Belgesi Araç Yaşı Şartı

Asgari kapasite 20 yaş, asgari kapasite üstü için yaş şartı yok

Yıldızlı K1 Yetki Belgesi Alan / Depo (Merkez) Şartı

Yok

Yıldızlı K1 Yetki Belgesi Alan / Depo (Şube) Şartı

Yok

Yıldızlı K1 Yetki Belgesi İzin Durumu Şartı

Yok

Yıldızlı K1 Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Şartı

Yok

Yıldızlı K1 Yetki Belgesi Dağıtım Elemanı Şartı

Yok

Yıldızlı K1 Yetki Belgesi Sözleşme Yapma Şartı

Yok

Yıldızlı K1 Yetki Belgesi Belge Özel Notu

K1* (Yıldızlı K1) Yetki Belgesi sahipleri il sınırları dışına çıkamazlar. İl sınırı dışına çıktığı tespit edilenlere yetki belgesiz taşımacılıktan 1.000,00 TL ceza uygulanır.

Yıldızlı K1 Yetki Belgesi Kapsamı

Belge, şehiriçi taşımayı kapsar ve kamyonetler için geçerlidir. Bu belgeye kamyon ilave edilmek istenirse, önce asgari kapasitenin sağlanması gerekir. Sonra en az bir adet ODY4 belgeli yönetici istihdam edilmeli ve iki belge arasındaki fark ödenmelidir.

 

Yetki Belgesine Taşıt İlavesi/Düşümü

 

Taşıt İlavesi ve Düşüm işlemlerinizi vaktinde yapalım ceza ödemekten kurtulun
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre Yetki Belgesi sahibi olan firmalar araç satışı yaptıklarında sattığı araçlarını 60 gün içinde ulaştırma Bakanlığına bildirerek taşıt belgelerinden düşürmek zorundadırlar süresi içinde düşüm işleminin yapılmaması durumunda yetki belgesi sahibine 5 uyarı ( 475,00 TL ) ceza verilmektedir. Toplam uyarılar 50 adet’e ulaştığında yetki belgesi iptal olmaktadır.

Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının kazaya uğraması, yanması, hurdaya ayrılması veya benzer bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi halinde, bu durumu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirirler. Bakanlığa bildirim veya söz konusu durumun Bakanlıkça tespiti halinde bu taşıtlar taşıt belgelerinden re’sen düşülür. Yetki belgesi sahibi yeni aldığı araçlarını vakit kaybetmeden yetki belgesine ilave ettirip aracına taşıt kartı çıkartmalıdır. Taşıt kartı bulundurmama durumunda ( 602,00 TL ) idari para cezası verilir.

Yetki Belgesi Yenileme

 

% 95 indirim ile Yetki Belgenizi yeniliyoruz
Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Eğer yetki belgesi sahibi firma faaliyetine devam etmek istiyorsa yetki belgesini süresi içinde yenilemelidir. Süresi için yenilenmeyen yetki belgeleri ve eki belgeler iptal edilir.
Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi öncesinde yapılan yenileme işlemlerinde % 95 e varan yetki belgesi harcı yenileme indirimi yapılmaktadır. Burada önemli olan indirimden yararlanabilmek için indirim süresi içinde müracaat edilmesidir.

 

Yetki Belgesi Dönüşüm / Değişim

 

Her türlü yetki belgesinin dönüştürülmesi veya değiştirilmesi;
– Yetki Belgesi alarak faaliyet gösteren bir firma yetki belgesi alma şartlarını kaybetmiş ve yerine getiremiyor ise yetki belgesi iptal olmadan yetki belgesini başka bir belgeye dönüştürebilir.
– Almış olduğunuz belge esas iştigalinizi kapsamıyor ve siz iştigalinize uygun olan belgeyi almak istiyorsunuz bu durumda daha önce almış olduğunuz yetki belgesini istediğiniz belgenin genel ve özel şartlarını sağlamanız ve aradaki fiyat farkını ödemeniz halinde değiştirebilirsiniz.

Yetki Belgesi Değişiklik Bildirimi

 

Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), sermaye miktarı, yönetici, acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

 

K2 BELGESİ (Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı)

 

K2 Yetki Belgesi Alma Şartları

 

K2 Yetki Belgesi kimlere verilir ?

Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği kendi araçlarıyla kendi mallarının yurtiçinde dağıtımını yapan gerçek veya tüzel kişiler Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan K2 Yetki Belgesi almak zorundadırlar.

K2 Yetki Belgesi Fiyatı (ücreti)

10.225,00 TL

K2 Yetki Belgesi Yenileme Fiyatı (ücreti)

511.25 TL (K2 Yetki Belgesi Yenileme Ücreti; K2 Yetki Belgesi Ücretinin Yüzde 5 oranındadır !)

K2 Yetki Belgesi Asgari Araç Kapasite Şartı

1 araç

K2 Yetki Belgesi Araç Kiralama Oranı Şartı

Kiralık araç çalıştırılamaz.

K2 Yetki Belgesi Sermaye Şartı

Yok

K2 Yetki Belgesi Araç Yaşı Şartı

Yok

K2 Yetki Belgesi Alan / Depo (Merkez) Şartı

Yok

K2 Yetki Belgesi Alan / Depo (Şube) Şartı

Yok

K2 Yetki Belgesi İzin Durumu Şartı

Yok

K2 Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Şartı

Sürücülerinin SRC Belgesi olmalıdır.

K2 Yetki Belgesi Dağıtım Elemanı Şartı

Yok

K2 Yetki Belgesi Sözleşme Yapma Şartı

Yok

K2 Yetki Belgesi Belge Özel Notu

Kamyoneti olanlar için yüzde 90 indirim uygulanır.

K2 Yetki Belgesi Kapsamı

Kendi İştigali ile İlgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı

 

Yetki Belgesine Taşıt İlavesi/Düşümü

 

Taşıt İlavesi ve Düşüm işlemlerinizi vaktinde yapalım ceza ödemekten kurtulun

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre Yetki Belgesi sahibi olan firmalar araç satışı yaptıklarında sattığı araçlarını 60 gün içinde ulaştırma Bakanlığına bildirerek taşıt belgelerinden düşürmek zorundadırlar süresi içinde düşüm işleminin yapılmaması durumunda yetki belgesi sahibine 5 uyarı ( 475,00 TL ) ceza verilmektedir. Toplam uyarılar 50 adet’e ulaştığında yetki belgesi iptal olmaktadır.

Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının kazaya uğraması, yanması, hurdaya ayrılması veya benzer bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi halinde, bu durumu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirirler. Bakanlığa bildirim veya söz konusu durumun Bakanlıkça tespiti halinde bu taşıtlar taşıt belgelerinden re’sen düşülür. Yetki belgesi sahibi yeni aldığı araçlarını vakit kaybetmeden yetki belgesine ilave ettirip aracına taşıt kartı çıkartmalıdır. Taşıt kartı bulundurmama durumunda ( 602,00 TL ) idari para cezası verilir.

 

Yetki Belgesi Yenileme

 

% 95 indirim ile Yetki Belgenizi yeniliyoruz

Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Eğer yetki belgesi sahibi firma faaliyetine devam etmek istiyorsa yetki belgesini süresi içinde yenilemelidir. Süresi için yenilenmeyen yetki belgeleri ve eki belgeler iptal edilir.

Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi öncesinde yapılan yenileme işlemlerinde % 95 e varan yetki belgesi harcı yenileme indirimi yapılmaktadır. Burada önemli olan indirimden yararlanabilmek için indirim süresi içinde müracaat edilmesidir.

 

Yetki Belgesi Dönüşüm / Değişim 

 

Her türlü yetki belgesinin dönüştürülmesi veya değiştirilmesi;

– Yetki Belgesi alarak faaliyet gösteren bir firma yetki belgesi alma şartlarını kaybetmiş ve yerine getiremiyor ise yetki belgesi iptal olmadan yetki belgesini başka bir belgeye dönüştürebilir.

– Almış olduğunuz belge esas iştigalinizi kapsamıyor ve siz iştigalinize uygun olan belgeyi almak istiyorsunuz bu durumda daha önce almış olduğunuz yetki belgesini istediğiniz belgenin genel ve özel şartlarını sağlamanız ve aradaki fiyat farkını ödemeniz halinde değiştirebilirsiniz.

 

Yetki Belgesi Değişiklik Bildirimi

 

Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), sermaye miktarı, yönetici, acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

Yetki Belgelerinin değiştirilmesi şartlarını Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde görmek için tıklayın.

 

 

YILDIZLI K2 BELGESİ

 

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi (Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) – 3.5 Tonun Altındaki Araçlar – Kamyonetler İçin)

Yıldızlı K2 Belgesi sadece kamyonet aracı olanların belge alabilmeleri için düzenlenen yetki belgesidir.

 

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi Alma Şartları

 

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi kimlere verilir ?

K2* (Yıldızlı K2) Yetki Belgesi, Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı yapacaklara verilir. Sadece kamyonet aracı olanlar için düzenlenen belgedir.

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi Fiyatı (ücreti)

1.023,00 TL

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi Yenileme Fiyatı (ücreti)

51,15 TL (Yıldızlı K2 Yetki Belgesi Yenileme Ücreti; Yıldızlı K2 Yetki Belgesi Ücretinin Yüzde 5 oranındadır !)

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi Asgari Araç Kapasite Şartı

En az 1 adet kamyonet

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi Araç Kiralama Oranı Şartı

Kiralık araç eklenemez.

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi Sermaye Şartı

Yok

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi Araç Yaşı Şartı

Asgari kapasite 20 yaş, asgari kapasite üstü için yaş şartı yok

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi Alan / Depo (Merkez) Şartı

Yok

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi Alan / Depo (Şube) Şartı

Yok

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi İzin Durumu Şartı

Yok

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Şartı

Yok

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi Dağıtım Elemanı Şartı

Yok

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi Sözleşme Yapma Şartı

Yok

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi Belge Özel Notu

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi Kapsamı

Yok

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi ile ilgili Kurallar

K2* yetki belgesine “Kamyonet” (3.500 kg ve altı) cinsi araç haricinde araç eklenemez. Kamyon araç (3.500 kg üstü) ilave etmek istediklerinde aradaki fiyat farkını ödemeleri gerekir.

Yıldızlı K2 Yetki Belgesi ile ilgili diğer Açıklamalar

K2 ve Yıldızlı K2 yetki belgeleri için istenen evraklar aynıdır.

 

Yetki Belgesine Taşıt İlavesi/Düşümü

 

Taşıt İlavesi ve Düşüm işlemlerinizi vaktinde yapalım ceza ödemekten kurtulun
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre Yetki Belgesi sahibi olan firmalar araç satışı yaptıklarında sattığı araçlarını 60 gün içinde ulaştırma Bakanlığına bildirerek taşıt belgelerinden düşürmek zorundadırlar süresi içinde düşüm işleminin yapılmaması durumunda yetki belgesi sahibine 5 uyarı ( 475,00 TL ) ceza verilmektedir. Toplam uyarılar 50 adet’e ulaştığında yetki belgesi iptal olmaktadır.

Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının kazaya uğraması, yanması, hurdaya ayrılması veya benzer bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi halinde, bu durumu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirirler. Bakanlığa bildirim veya söz konusu durumun Bakanlıkça tespiti halinde bu taşıtlar taşıt belgelerinden re’sen düşülür. Yetki belgesi sahibi yeni aldığı araçlarını vakit kaybetmeden yetki belgesine ilave ettirip aracına taşıt kartı çıkartmalıdır. Taşıt kartı bulundurmama durumunda ( 602,00 TL ) idari para cezası verilir.

Yetki Belgesi Yenileme

 

% 95 indirim ile Yetki Belgenizi yeniliyoruz
Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Eğer yetki belgesi sahibi firma faaliyetine devam etmek istiyorsa yetki belgesini süresi içinde yenilemelidir. Süresi için yenilenmeyen yetki belgeleri ve eki belgeler iptal edilir.
Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi öncesinde yapılan yenileme işlemlerinde % 95 e varan yetki belgesi harcı yenileme indirimi yapılmaktadır. Burada önemli olan indirimden yararlanabilmek için indirim süresi içinde müracaat edilmesidir.

 

Yetki Belgesi Dönüşüm / Değişim 

 

Her türlü yetki belgesinin dönüştürülmesi veya değiştirilmesi;
– Yetki Belgesi alarak faaliyet gösteren bir firma yetki belgesi alma şartlarını kaybetmiş ve yerine getiremiyor ise yetki belgesi iptal olmadan yetki belgesini başka bir belgeye dönüştürebilir.
– Almış olduğunuz belge esas iştigalinizi kapsamıyor ve siz iştigalinize uygun olan belgeyi almak istiyorsunuz bu durumda daha önce almış olduğunuz yetki belgesini istediğiniz belgenin genel ve özel şartlarını sağlamanız ve aradaki fiyat farkını ödemeniz halinde değiştirebilirsiniz.

Yetki Belgesi Değişiklik Bildirimi

 

Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), sermaye miktarı, yönetici, acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

 

K1 – K1* – K2 – K2* Yetki Belgesi hakkında detaylı bilgi alın, sayfanın en altındaki bilgi kutusunu doldurun, sizi arayalım.

 

 

ARGE | Eğitim ve Danışmanlık. Antalya

k belgesi, k1 belgesi, yıldızlı k1 belgesi, k1* belgesi, k2 belgesi, yıldızlı k2 belgesi, k2* belgesi, k yetki belgesi, k1 yetki belgesi, yıldızlı k1 yetki belgesi, k1* yetki belgesi, k2 yetki belgesi, yıldızlı k2 yetki belgesi, k2* yetki belgesi