Preloader
 

ODY / ÜDY Belgesi ve Eğitimi

Home / ODY / ÜDY Belgesi ve Eğitimi

 

ODY Nedir?

 

ODY uluslararası ve/veya ulusal yük/eşya ve yolcu taşıyan firmalarda istihdam edilmesi gereken orta düzey yöneticilerin (ODY) mesleki yeterlilik belgesidir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi firmalar yetki belgesi türüne göre ÜDY ve/veya ODY Mesleki Yeterlilik belgeli kişi ve/veya kişileri istihdam etmek zorundadırlar.

 

ODY Mesleki Yeterlilik Belgeleri

 

Ø  ODY1 Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

Ø  ODY2 Ulusal Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

Ø  ODY3 Uluslararası Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

Ø  ODY4 Ulusal Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

 

ODY1 – ODY2

 • Yolcu taşımacılığı yapan firmaların yöneticilerine
 • Yolcu taşımacılığında kariyer yapmak isteyenlere
 • Öğrencilere

 

ODY3 – ODY4

 • Yük-Eşya-Kargo taşımacılığı yapan firmaların yöneticileri
 • Yük-Eşya-Kargo taşımacılığı ve lojistik sektöründe kariyer yapmak isteyenler
 • Öğrenciler

 

ODY Eğitimden Muafiyet

 

Yüksek okul mezunları, yapılacak mesleki yeterlilik sınavında başarılı olmaları kaydıyla mesleki yeterlilik eğitiminden muaf olup, kendilerine başarılı oldukları sınavın niteliğine uygun ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

 

ODY Eğitimden ve Sınavdan Muafiyet ( Sınavsız ODY Alma Şartları )

 

 1. Üniversitelerin/Yüksekokulların dört yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar
 2. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü, bölge müdür yardımcısı unvanı ile görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlar

ÜDY1, ÜDY2, ÜDY3, ÜDY4 türü mesleki yeterlilik belgesinin eğitime ve sınava girmeden alımı için:
* Kişinin 25.02.2006 tarihine kadar bir firmada imzaya yetkili olarak görev almış olması ve bunu usulüne uygun olarak belgeleyebilmesi gerekir.

 

ODY Sorgulama

 

E-devlet şifreniz ve T.C. kimlik numaranızla www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak ODY sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

 

Personel İstihdam Zorunluluğu

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi firmalar yetki belgesi türüne göre ÜDY ve/veya ODY Mesleki Yeterlilik belgeli kişi ve/veya kişileri istihdam etmek zorundadırlar.

 

ÜDY1 – ODY1

 A2 ((Otomobille Uluslararası Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda  ÜDY1 ve ODY1 belgeli en az birer yönetici
 B1 (Otobüs ileUluslararası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda  ÜDY1 ve ODY1 belgeli en az birer yönetici

 

ÜDY2 – ODY2

 D1 (Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda  ÜDY2 ve ODY2 belgeli en az birer yönetici
 T1 (Büyükşehir Belediye Sınırları İçi Yolcu Terminali İşletmeciliği) belgeli firmalarda  ÜDY2 ve ODY2 belgeli en az birer yönetici

 

ÜDY3 – ODY3

 C2 (Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı) belgeli firmalarda  ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
 C3 (Uluslararası ve Yurtiçi Ev ve Büro Eşya Taşımacılığı) belgeli firmalarda  ODY3 belgeli en az bir yönetici
 L2 (Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği) belgeli firmalarda  ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
 M3 (Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda  ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
 R2 (Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü) belgeli firmalarda  ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

 

ÜDY4 – ODY4

 K1 ( Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı (Tüzel Kişiler) ) belgeli firmalarda  ODY4 belgeli en az bir yönetici
 K3 ( Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşya Taşımacılığı ) belgeli firmalarda  ODY4 belgeli en az bir yönetici
 L1 ( Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği ) belgeli firmalarda  ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
 M1 ( İliçi Kargo İşletmeciliği ) belgeli firmalarda  ODY4 belgeli en az bir yönetici
 M2 ( Yurtiçi Kargo İşletmeciliği ) belgeli firmalarda  ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
 N1 ( İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği ) belgeli firmalarda  ODY4 belgeli en az bir yönetici
 N2 ( Yurtiçi Ambarı İşletmeciliği ) belgeli firmalarda  ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
 P1 ( İliçi Dağıtım İşletmeciliği ) belgeli firmalarda  ODY4 belgeli en az bir yönetici
 P2 (Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği ) belgeli firmalarda  ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
 R1 ( Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü ) belgeli firmalarda  ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
T3 ( Eşya Terminali İşletmeciliği ) belgeli firmalarda ODY4 belgeli en az bir yönetici

 

 

ÜDY Nedir?

 

ÜDY uluslararası ve/veya ulusal yük/eşya ve yolcu taşıyan firmalarda istihdam edilmesi gereken Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesidir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi firmalar yetki belgesi türüne göre ÜDY ve/veya ODY Mesleki Yeterlilik belgeli kişi ve/veya kişileri istihdam etmek zorundadırlar.

 

ÜDY Mesleki Yeterlilik Belgeleri

 

 1. ÜDY1 Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi
 2. ÜDY2 Ulusal Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi
 3. ÜDY3 Uluslararası Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi
 4. ÜDY4 Ulusal Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

 

Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimleri Kimlere Yönelik?

 

ÜDY1 – ÜDY2 

 • Yolcu taşımacılığı yapan firmaların yöneticilerine
 • Yolcu taşımacılığında kariyer yapmak isteyenlere
 • Öğrencilere

 

ÜDY3 – ÜDY4 

 • Yük-Eşya-Kargo taşımacılığı yapan firmaların yöneticileri
 • Yük-Eşya-Kargo taşımacılığı ve lojistik sektöründe kariyer yapmak isteyenler
 • Öğrenciler

 

ÜDY Eğitimden Muafiyet Şartları

 

 1. Üniversitelerin/Yüksekokulların 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup lojistik, ulaştırma, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar,
 2. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az  üç yıl süreyle şube müdürü veya bölge müdür yardımcısı unvanı ile görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az  üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlar,
 3. ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yıl mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler,

mesleki yeterlilik eğitiminden muaf olup, kendilerine başarılı oldukları sınavın niteliğine uygun ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

 

ÜDY Sınavdan Muafiyet Şartları ( Sınavsız ÜDY )

 

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle daire başkanı, bölge müdürü veya daha üst unvanla görev yapmış olanlar ile Ulaştırma Bakanlığı baş müfettişleri ve hukuk müşavirlerine talep ettikleri ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

ÜDY1, ÜDY2, ÜDY3, ÜDY4 türü mesleki yeterlilik belgesinin eğitime ve sınava girmeden alımı için:
* Kişinin 25.02.2006 tarihine kadar bir firmada imzaya yetkili olarak görev almış olması ve bunu usulüne uygun olarak belgeleyebilmesi gerekir.

 

 

ÜDY Çıkmış Sınav Sorularına Nasıl Ulaşırım?

 

Geçmiş yıllarda çıkmış ÜDY sınav sorularına, deneme sınavlarına ve konularına göre sorular seçeneği ile ÜDY eğitimi kapsamı tek bir ders konusu sorulara da ulaşabilir, böylece eksik olduğunuz noktaları tespit edebilir ve sınav çalışmalarınızı istediğini gibi şekillendirebilirsiniz. Ayrıca soruları çözdükten sonra karşınıza gelecek, cevabın hangi yönetmelik ya da kanun maddesine dayandığını gösteren linkler sayesinde konuları daha iyi anlayabilirsiniz. Tek linke tıklayarak ilgili maddelere ulaşabilir böylece mevzuat içerisinde kaybolmazsınız.

 

ÜDY Sorgulama

 

E-devlet şifreniz ve T.C. kimlik numaranızla www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak ÜDY sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

 

Personel İstihdam Zorunluluğu

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi firmalar yetki belgesi türüne göre ÜDY ve/veya ODY Mesleki Yeterlilik belgeli kişi ve/veya kişileri istihdam etmek zorundadırlar.

 

ÜDY 1

A2 (Otomobille Uluslararası Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda ÜDY1 ve ODY1 belgeli en az birer yönetici
B1 (Otobüs ileUluslararası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda ÜDY1 ve ODY1 belgeli en az birer yönetici

 

ÜDY2 – ODY2

 D1 (Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda  ÜDY2 ve ODY2 belgeli en az birer yönetici
 T1 (Büyükşehir Belediye Sınırları İçi Yolcu Terminali İşletmeciliği) belgeli firmalarda  ÜDY2 ve ODY2 belgeli en az birer yönetici

 

ÜDY3 – ODY3

 C2 ( Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı ) belgeli firmalarda  ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
 C3 ( Uluslararası ve Yurtiçi Ev ve Büro Eşya Taşımacılığı ) belgeli firmalarda  ODY3 belgeli en az bir yönetici
 L2 ( Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği ) belgeli firmalarda  ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
 M3 ( Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği ) belgeli firmalarda  ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
 R2 (Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü ) belgeli firmalarda  ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

 

ÜDY4 – ODY4

 K1 (Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı (Tüzel Kişiler)) belgeli firmalarda  ODY4 belgeli en az bir yönetici
 K3 (Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşya Taşımacılığı) belgeli firmalarda  ODY4 belgeli en az bir yönetici
 L1 (Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği) belgeli firmalarda  ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
 M1 (İliçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda  ODY4 belgeli en az bir yönetici
 M2 (Yurtiçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda  ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
 N1 (İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği) belgeli firmalarda  ODY4 belgeli en az bir yönetici
 N2 (Yurtiçi Ambarı İşletmeciliği) belgeli firmalarda  ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
 P1 (İliçi Dağıtım İşletmeciliği) belgeli firmalarda  ODY4 belgeli en az bir yönetici
 P2 (Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği) belgeli firmalarda  ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
 R1 (Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü) belgeli firmalarda  ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
T3 (Eşya Terminali İşletmeciliği) belgeli firmalarda ODY4 belgeli en az bir yönetici

 


 


Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alın, sayfanın en altındaki bilgi kutusunu doldurun, sizi arayalım.

 

 

ARGE | Eğitim ve Danışmanlık. Antalya

 ody, üdy, ody belgesi, üdy belgesi, ody belgesi eğitimi, üdy belgesi eğitimi, ody1, ody2, ody3, ody4, üdy1, üdy2, üdy3, üdy4, ody antalya, üdy antalya, ody belgesi antalya, üdy belgesi antalya, orta düzey yöneticilik antalya, üst düzey yöneticilik antalya, mesleki eğitim