Preloader
 

Tehlikeli Madde Genel Farkındalık Eğitimi

Home / Tehlikeli Madde Genel Farkındalık Eğitimi

 

TEHLİKELİ MADDE GENEL FARKINDALIK EĞİTİMİ

 

Tehlikeli madde üreten, depolayan, taşıyan ve/veya elleçleyen firmanızın ADR Sözleşmesi gereği yerine getirmek zorunda olduğu yasal sorumluluklar konusunda bilgi sahibi misiniz?

 

ADR Sözleşmesi’nin Paketleme, Etiketleme ve İşaretlemeye İlişkin Zorunluluklar bölümü 1.1.2012 tarihinden; araçlara ilişkin hükümleriyse 1.1.2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı. Diğer tüm hükümler 01.01.2014 tarihinde uygulamaya girdi. Tehlikeli maddelerin genel özelliklerini bilmek sadece bu konuda görevli firma çalışanlarını değil paketleme, taşıma, depolama ve dağıtımla ilgili tüm personeli yakından ilgilendiriyor. ADR Genel Farkındalık Eğitimleri genel katılıma açık ve zorunludur.

 

ADR Sözleşmesi ve Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler ile ilgili yükümlü taraflar:

 

 • Gönderen
 • Paketleyen
 • Yükleyen
 • Dolduran
 • Taşımacı
 • Sürücü ve Araçta Bulunan Diğer Görevliler
 • Alıcı
 • Boşaltan
 • Tank-Konteyner/Taşınabilir Tank İşletmecisi

 

Zorunlu ADR Farkındalık Eğitimi Amacı

 

ADR Sözleşmesi’nin tüm hükümleri 01.01.2014 tarihinde uygulamaya girdi.

 

ADR Sözleşmesi’ne uygunluk süreçlerinizi planlamaya ve denetlemeye nereden başlamalısınız?

 

Ürettiğiniz ürünlerin ADR Sözleşmesi’ne göre tehlikeli madde kapsamına girip girmediğini, giriyorsa hangi BM numarasının geçerli olduğunu belirlediniz mi?

Karışımlarda BM numarasının değişebildiğini biliyor musunuz?

Paketlemelerinizi nasıl yapmalı ve nasıl işaretlemelisiniz?

Paketleme konusunda muafiyetlerden yararlanma hakkınız var mı?

Operasyonel süreciniz ve iş yaptırdığınız firmaların eksikliklerinden de sorumlu olduğunuzun farkında mısınız?

 

Zorunlu ADR Farkındalık Eğitimi İçeriği

 

 • Tehlikeli Madde Taşımacılığında Ulusal ve Uluslararası Yasal Düzenlemeler ve Taşıyan, Depolayan, Üreten Firmalar ile Diğer Tarafların Temel Sorumlulukları
 • Tehlikeli Maddeleri Üreten, Depolayan, Taşıyan, Elleçleyen Firmaların Yükümlülüklerini Yerine Getirmek İçin Yapmaları Gerekenler
 • ADR Sözleşmesi’nin Yapısı
 • ADR Eğitimleri ve Sertifikalar
 • Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılmasının Esasları ve Temel Tehlikeler
 • Tehlike Etiketleri ve Anlamları
 • Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi ve Paketlemede Dikkat Edilecek Hususlar
 • Paketleme Gruplarının Detayı
 • Ambalaj Türleri ve Kuralları
 • Birlikte Depolama Kuralları
 • Tehlikeli Madde Paketlerinin İşaretlenmesi ve Elleçleme Hükümleri
 • Birlikte Taşıma ve Yükleme Kuralları
 • Tehlikeli Madde Paketlerinin İşaretlenmesi
 • Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlar ve Tankerlerin Özellikleri ile İşaretlenmesi
 • Tehlikeli Madde Taşımacılığında Belgeler
 • Tüneller ve Tünel Kısıtları
 • Sınırlı Miktar Kuralı
 • Atık Taşımacılığı ve Dikkat Edilecek Hususlar
 • Taşıma Kategorileri
 • Terör Saldırılarına Karşı Güvenlik Önlemleri
 • ADR Tablo-A’nın incelenmesi

Eğitime katılanlara ADR Sözleşmesi 1.3.2.1 maddesi uyarınca Genel Farkındalık Eğitim Sertifikası verilir.

 

 

 

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alın, sayfanın en altındaki bilgi kutusunu doldurun, sizi arayalım.

 

 

ARGE | Eğitim ve Danışmanlık. Antalya

Tehlikeli Maddeler Genel Farkındalık Eğitimi, ADR, tehlikeli madde, genel farkındalık, Tehlikeli Maddeler Genel Farkındalık Eğitimi antalya